Přijímačky nanečisto 2023/2024 - 2.kolo přijímací řízení EKONOM

Obsah kurzu


1. Jak se ke kurzu zaregistrovat?

2. Co vás čeká? Přijímací zkoušky nanečisto!

3. Tipy a rady

4. Typy testových úloh


1. Jak se ke kurzu zaregistrovat?

Na této stránce https://www.skolaekonom.cz/prijmacky jste si již pravděpodobně zažádal/a o vstup do testu.

Pokud ne, můžete tak učinit nyní.

Pokud tak učiníte, zašleme Vám na e-mail registrační kód, který vložíte při registraci na této stránce. 

Varianta 1 - Mám registrační kód a nejsem zde registrovaná/ý:

 • Otevřete registrační formulář 
 • Vyplňte svoje Jméno, Příjmení, e-mail a zvolte si své heslo (min. 8 znaků).
 • Pokud použijete odkaz z mailu, který jsme Vám zaslali, tak se Vám registrační kód vyplní automaticky. Pokud ne, vložte kód ručně.
 • Klikněte na tlačítko "Registrovat se".
 • Potvrzovat e-mail nemusíte.
 • Dojde k automatickému přihlášení.

Varianta 2 - Už jsem se registroval/a, ale nevložila registrační kód:

 • Na této stránce (https://studenti365.cz/) se přihlaste, pokud již přihlášen/á nejste.
 • Klikněte na svoje jméno v pravém horním rohu a vyberte položku "skupiny".
 • V levém sloupci uvidíte, ve kterých jste skupinách, pokud tam nevidíte skupinu "Přijímačky nanečisto 2023/2024 - 2.kolo přijímací řízení EKONOM", tak v pravém sloupci vložte přístupový kód, který byl zaslaný na Váš e-mail.

Pokud jste přihlášeni a přiřazeni ke kurzu "Přijímací zkoušky nanečisto". Poznáte to tak, že u testů vpravo není symbol zámečku a můžete do detailu testu vstoupit.

V detailu testu naleznete podrobné informace a tipy ještě před samotným spuštěním.

Test půjde spustit až v den konání "Přijímací zkoušky nanečisto" tj. 10. 6. 2024

V den testu se ujistěte, že jste přihlášeni, jedině tak Vám bude umožněno test spustit.


2. Co vás čeká? Přijímací zkoušky nanečisto!

Vyplňte didaktický test v časovém limitu.  Ten uvidíte v rohu obrazovky ještě před spuštěním samotného testu.

Čekají na Vás tyto testy:

 • ČESKÝ JAZYK A LITERATURA:   60 MINUT       celkový počet 50 bodů
 • MATEMATIKA:                                70 MINUT       celkový počet 50 bodů

Před samotným spuštěním testů se seznamte s metodickým postupem a pravidly pro vyplňování didaktického testu.

Ty se mohou pro každý ze dvou testů lišit a naleznete je před spuštěním samotného testu.

Odkazy na testy najdete na této stránce v pravém sloupci.


U těchto cvičných didaktických testů nejsou povolené žádné pomůcky! 

Stejně tomu bude i u ostrých testů. Kalkulačky a Google nechte spát :-)

„Těžko na cvičišti, lehko na bojišti!“


 • U všech úloh je právě jedna nabízená odpověď správná.
 • Před odevzdáním testu si zkontrolujte odpovědi, k jednotlivým otázkám se můžete vracet.
 • Systém Vás chrání před náhodným ukončením testu – vždy se Vás nejdříve zeptá, zda si opravdu přejete pokus ukončit.
 • Po uplynutí časového limitu bude test automaticky odeslán, ovšem doporučujeme ho odeslat dříve ručně.
 • Neotvírejte test ve více oknech ani záložkách Vašeho prohlížeče.
 • Na každý test máte po spuštění jenom jeden pokus.

3. Tipy a rady

 • Úlohy, se kterými si nevíte rady, přeskočte a vraťte se k nim na konci testu, pokud vám zbyde čas!
 • Na začátku a na konci testu se nacházejí nejlehčí úlohy – pokud vám nebude při vyplňování stačit čas, přesuňte se k posledním otázkám v testu – „snadnější body“.
 • Dobře čtěte zadání – pozor na „chytáky“ typu: Které tvrzení je pravdivé x Které tvrzení není pravdivé.
 • U některých úloh z matematiky je výslovně napsáno, že musíte uvést celý postup řešení – nestačí jen výsledek!
 • U každé úlohy je uveden maximální počet bodů. Pokud to u úlohy není výslovně napsáno, za uvedení špatné odpovědi se body neodečítají.
 • Test neodevzdávejte unáhleně před uplynutím limitu, raději si po sobě zkontrolujte odpovědi, třeba ještě objevíte nějakou chybu.

4. Typy testových úloh

Klasické uzavřené úlohy - vybíráte z nabídky odpovědí

Vyberte pravopisně správnou odpověď:

 • strávil dobrý oběd
 • ztrávil dobrý oběd
 • vztrávil dobrý oběd
 • ani jedna z možností

Otevřené úlohy – bez nabídky odpovědí

Číslem napište, kolik zájmen je ve větě:

Náš pes Zoro je moc hodný.

Odpověď bude např. - "1"

Určete druh vedlejší věty v souvětí:

Věděl, že přijde. 

Odpověď bude např. - "předmětná"

Tip: Nezáleží na tom, zda odpověď napíšete s malým/velkým počátečním písmenem.

Specifické úlohy - vyhledávání slov v textu

Z druhého odstavce VÝCHOZÍHO TEXTU vypište 2 slova s pravopisnou chybou. 

Tip: Vypište pouze ta slova, u kterých jste si jisti, že jsou ve výchozím textu zapsána s pravopisnou chybou. Zápis jakéhokoli slova, které nevyhovuje zadání úlohy, je považován za chybu. 
Za Střední školu EKONOM přeji mnoho úspěchů! :-)