Test 2 - Změny rozvahových položek, aktiva a pasiva, rozvaha

Nyní lekce neprobíhá!