Ekonomika, management a mezinárodní obchod

Obsah kurzu

Vědy, které by měl v základech znát každý z nás .....

Pojem ekonomie je odvozen od starořeckého pojmu „oikonomikos“, což je pojem složený ze dvou slov – oikos (dům), nomos (zákon, řád). Ve smyslu starověkém jsou to zákonitosti hospodaření antického statku (domu, domácnosti, dnes bychom do tohoto pojmu mohli zahrnout i podnik, region, skupinu hospodářských subjektů apod.).

Management obecně je vědomý způsob řízení/vedení nebo kontroly něčeho nebo někoho. V podnikání je management proces systematického plánování, organizování, rozhodování, dále směřování a řízení lidí a koordinace zdrojů, a to především za účelem dosažení vytyčeného cíle.  Management můžeme také chápat jako ucelený, ale nikdy nedokončený proces a soubor ověřených přístupů, hledisek, zkušeností z praxe, doporučení, metod a návyků, které vedoucí pracovníci používají ke zvládnutí svých předem definovaných cílů.

Marketing je soubor předem naplánovaných akcí, činností a komunikačních toků s cílem vytvořit chtění / poptávku po zboží nebo službách u potencionálních zákazníků. Jedná se o předem připravené akce, s předem připraveným harmonogramem, zaměřeným na předem připravené skupiny lidí, které také nazýváme cílové skupiny. Kvalitní marketing stojí na kvalitních průzkumech, tedy pozorování, jak se chová trh a jak se chová zákazník, kterého chceme oslovit.

Pojďte s námi otestovat své znalosti v následujícím testu.

Obrázek kurzu
Kurz zobrazen 01.05.2021 00:00 do 31.01.2032 23:59

Kurz je odemčený
Lekce