Účetnictví

Obsah kurzu

TESTY ÚČETNICTVÍ

Jsou součástí výuky předmětu na vyšších odborných školách. Testy jsou ověřování znalostí ve vzdělávání načerpaných v průběhu studia.

Ve výuce účetnictví si studenti osvojují základy vedení účetnictví a daňové evidence. Student získá znalosti o daňovém systému v ČR, bude umět sestavit daňové přiznání fyzických i právnických osob. Data finančního účetnictví bude moci využít pro vnitropodnikové řízení, analýzu hospodaření podniku, kontrolu a rozhodování v rámci podnikatelských aktivit.

V závěru vyššího odborného studia budou studenti schopni:

  • účtovat v rámci podnikání fyzických osob v podobě vedení daňové evidence,
  • využívat základní znalosti s vedením účetnictví společností,
  • sestavit daňové přiznání fyzických osob,
  • sestavit daňové přiznání právnických osob,
  • sestavit účetní závěrku,
  • porozumět účetním výkazům